GPS PEGENET System

Jaké služby nabízíme:
 • Satelitní lokalizace a činnost zabezpečených firemních vozidel.
 • Satelitní lokalizace a činnost zabezpečených soukromých vozidel.
 • Satelitní systém pro kontrolu pohybu osob.
 • Zobrazení aktuální polohy nebo pohybu na internetovém portálu v reálném čase.
 • Zpětné dohledání polohy a trasy zabezpečených vozidel.
 • Evidenci nákladů souvisejících s provozem zabezpečených vozidel.
 • Archivaci dat satelitního systému a uložení na vašem PC.
Dále nabízíme:
 • Elektrická zabezpečovací a požární signalizace (EZS/EPS).
 • Kamerové zabezpečovací a monitorovací zařízení (CCTV).
 • Bodyguarding, ochrana osob.
 • Vyhledávání odposlechové techniky.
 • Bezpečnostní analýzy, ochrana objektů včetně zpracování projektu.